Sumnjivo lice cela knjiga online dating webcam adult videos


28-Oct-2017 01:54

Tada ulazi policajac Josa i donese Marici pismo od Đoke. Nikome nije rekao kako se zove, kako nitko ne bi mogao ništa da posumnja. Jeretije pokazuje telegram Vići, Žiki, Milisavu i Tasi. Jerotije se nada ako dobro obavi ovaj posao, da će da dobije promaknuće i time bolji položaj u društvu. čin U državnoj kancelariji glavnu reč vodi mamurni pisar Žika.

sumnjivo lice cela knjiga online dating-73

wildcat12788 dating photo profile

Kad sazna da je Đoka pomoćnik u apoteci, odluči da mu u zapisniku promeni zvanje. Kad nađu pismo, Đoka poludi i ne želi da ga činovnici pročitaju. Ipak, neka privedu i ovoga jer mu je sigurno pomagač.

Nije mu stalo ni do sopstvene kćeri ni njenog mišljenja, brine samo o tome kako da je bogato uda.